FANDOM


Masowe morderstwo - zabójstwo dużej liczby osób, dokonane zazwyczaj w tym samym czasie, lub we względnie krótkim czasie. Może być popełnione przez jednego człowieka lub organizację. Określenie to nie zawsze może być stosowane w związku z działaniami seryjnych morderców, którzy zabijają dużo ludzi, lecz nie w tym samym czasie.

Największymi masowymi morderstwami w historii były próby zgładzenia całych społeczeństw, często z powodów etnicznych lub religijnych. Współcześnie wydarzenia takie są czasem określane jako ludobójstwo. O ludobójstwie można mówić jednak także tam, gdzie – w odróżnieniu od masowego morderstwa – faktycznie jeszcze nie doszło do morderstw, ale już istnieje plan lub pomysł eksterminacji konkretnych grup ludzi.

Rodzaje masowych morderstw:

Przykłady masowych morderstw:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki