FANDOM


Republika Macedonii (RM) - państwo w Europie Południowej, na półwyspie Bałkańskim.
Godło Macedonii

Godło Republiki Macedonii

Flaga macedonii

Macedonia graniczy z Republiką Serbii (RS), Kosowem, Albanią, Bułgarią oraz Grecją. Dawna republika związkowa Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ). Macedonia zamieszkiwana jest przez naród słowiański macedończyków. Do mniejszości narodowych należą Albańczycy, Turcy, Romowie, Serbowie. Macedonia to biedny kraj rolniczo-przemysłowy. Bezrobocie wynosi 30%. Rolnictwo macedońskie opiera się na hodowli pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, słoneczników, bawełny, tytoniu, warzyw, winorośli. Przemysł macedoński to przede wszystkim produkcja odzieży, win oraz autobusów (Sanos). W 2012 eksport Macedonii wyniósł 3,114 mld Euro, zaś import 5,062 mld Euro. Główni partnerzy handlowi to: Niemcy (NRF), Italia (RI), Bułgaria, Chiny (CHRL), Rosja (FR), Turcja. Polska (RP) jest 26. partnerem handlowym Macedonii. Wymiana z Polską to 27,1 mln Euro eksportu i 79,9 mln Euro importu w 2012. Ze

Macedonia Map

względu na ubóstwo i wysokie bezrobocie, wielu mieszkańców Macedonii podejmuje się emigracji głównie do Grecji, Włoch, Niemiec a także do Polski.

W starożytności Macedonia była częścią Imperium Macedońskiego, od którego wzieła się nazwa obecnego państwa. W historii współczesnej kraj uzyskał niepodległość w 1991 roku w czasie rozpadu Jugosławii (SFRJ). W 2001 roku w prowincji Tetowo miał miejsce konflikt zbrojny z mniejszością albańską, interweniowało ONZ. Państwo macedońskie prowadzi z sąsiednią Grecją konflikt w sprawie nazwy państwa. Społeczność międzynarodowa stosuje dla macedonii nazwę FYROM (skrót od - Była Jugosławiańska Republika Macedonii). Nazwę Republika Macedonii uznaje kilkadziesiąt państw świata w tym Polska (RP).

Informacje

Dane podstawowe:

Prezydent Gorge Iwanowo
Stolica Skopje
liczba ludności 2 065 769
powierzchnia 25 713 km²
PKB całkowite 11,34 mld USD
PKB na osobe 5481 USD
Niepodległość 8 września 1991

Armia:

Siły zbrojne Republiki Macedonii liczą 24 000 żołnierzy i 4 850 rezerwistów. Wydatki na wojsko to 1,38% PKB Macedonii. Uzbrojenie pochodzi głównie z byłego Związku Radzieckiego (ZSRR)Federacji Rosyjskiej (FR) a także krajów sąsiednich, Stanów Zjednoczonych (USA), Izraela oraz Turcji.
Macedonian army 4

Żołnierze Republiki Macedonii

Sprzęt i uzbrojenie wojsk Macedonii:

Galeria:

  • Użytkownik: Dominikier35