FANDOM


Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna (KRLD) - socjalistyczne państwo o charakterze totalitarnym położone w Azji Wschodniej na Półwyspie Koreańskim.
Emblem of North Korea.svg

Godło Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej (KRLD)

800px-Flag of North Korea.svg

Flaga Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej (KRLD)

Korea Północna graniczy od północy z Chińską Republiką Ludową (CHRL), od północnego wschodu z Federacją Rosyjską (FR), a od południa z Koreą Południową (RK). Korea Północna podzielona jest na 2 miasta administrowane bezpośrednio przez rząd, 3 regiony specjalne oraz 9 prowincji.

Historia:

W 1945 roku zakończyła się okupacja Korei będącej wtedy jeszcze jednolitym państwem przez Japonię, która podpisała kapitulację po przegranej w II wojnie światowej. Od tego momentu terytorium Korei na północ od 38-go równoleżnika zajmował Związek Radziecki (ZSRR), a tereny na południe od 38 równoleżnika Stany Zjednoczone (USA). Kraje te nie potrafiły dojść do porozumienia w sprawie przyszłości Korei. W 1948 roku przyczyniło się to do powstania oddzielnych rządów na północy i południu. Tym samym istnienie Korei Północnej datuje się na 9 września 1948 roku, wraz z ogłoszeniem niepodległości. Od tego czasu oba państwa koreańskie wzajemnie nie uznają się jako podmioty na arenie międzynarodowej i roszczą sobie prawo do suwerenności nad całym terytorium Półwyspu Koreańskiego.

Rosnące napięcie pomiędzy rządami doprowadziło do wybuchu wojny zwanej później koreańską. Nad ranem 25 czerwca 1950 roku Koreańska Armia Ludowa (armia Korei Płn.) przekroczyła 38. równoleżnik i wkroczyła na teren Korei Południowej. Wojna trwała do 27 lipca 1953 roku, kiedy to podpisano rozejm i ustanowiono strefę zdemilitaryzowaną, oddzielającą oba kraje. Od tego momentu w stosunkach między obiema Koreami obowiązywało zawieszenie broni trwające do 11 marca 2013 roku, aczkolwiek w tym okresie wciąż formalnie kraje te pozostawały w stanie wojny.

4716272-kim-dzong-un-882-660

Kim Dzong Un - przywódca i dyktator Korei Północnej syn poprzedniego dyktatora Kim Dzong Ila, który zmarł 17 grudnia 2011 roku

Geografia:

Korea Północna to kraj w większości wyżynny oraz górski. Wyżyny i góry przedzielone głębokimi i wąskimi dolinami stanowią 80% jego powierzchni. Zajmuje północną część Półwyspu Koreańskiego o powierzchni 120 540 km². Od zachodniej strony jej granicę wyznacza Morze Zachodniokoreańskie (znane lepiej jako Morze Żółte) i Zatoka Zachodniokoreańska, natomiast od wschodu Morze Wschodniokoreańskie (Morze Japońskie). Najwyższy punkt Korei Północnej stanowi góra Pektu (2744 m n.p.m.). Na północno-wschodnim krańcu państwa przebiega granica z Federacją Rosyjską. Wszystkie szczyty Półwyspu Koreańskiego, osiągające 2 000 m n.p.m., znajdują się na terytorium Korei Północnej. Nadmorskie równiny są szerokie na zachodzie i nieciągłe nad wschodnim wybrzeżem. Zdecydowana większość ludności KRLD żyje właśnie na równinach i nielicznych terenach nizinnych. W Korei Płn. panuje klimat kontynentalny.

Sieć rzeczna jest bardzo dobrze rozwinięta, cechuje się asymetrią. Większość rzek uchodzi do Morza Żółtego, spływając z gór ku wschodowi. Rzeki Amnok oraz Tumen stanowią granicę KRLD z ChRL. W Korei Północnej znajduje się niewiele jezior naturalnych, natomiast liczne występują źródła mineralne.

Gospodarka:

Gospodarka Korei Północnej jest upaństwowiona. Opiera się na doktrynie Dżucze zakładającej całkowitą samowystarczalność gospodarczą kraju. Dżucze dosłownie znaczy „samodzielność”. Ideologia ta została po raz pierwszy sformułowana przez byłego zmarłego przywódcę Korei Płn. Kim Ir Sena 28 grudnia 1955 roku. Ponadto gospodarka KRLD jest podporządkowana produkcji wojskowej. W latach 1999-2009 przyrost PKB Korei Północnej oscylował między wartościami -3% i 3,7%. W latach 2009-2010 spadł odpowiednio o 0,9% i 0,5%. Struktura gospodarki składa się w 47,8% z przemysłu, w 31,5% z usług oraz w 20,7% z rolnictwa. Totalitarny rząd prowadzi politykę izolacji, odmawia uczestniczenia w międzynarodowym handlu oraz publikowania danych ekonomicznych, limitując w ten sposób ilość dostępnych na ten temat informacji. Centralnie planowana gospodarka prowadzi darmową dystrybucję racji żywnościowych, mieszkań, ochrony zdrowia i szkolnictwa. System podatkowy został zniesiony w 1974 rokuWedług FAO Korea Północna zajmuje 10-te miejsce na świecie pod względem produkcji świeżych owoców oraz 19-te miejsce pod względem produkcji jabłekRównocześnie jednak pod względem produkcji żywności kraj od dawna pozostaje uzależniony od pomocy zagranicznej. Do połowy lat 80-tych produkcja żywności w Korei Północnej zaspokajała w pełni potrzeby wewnętrzne. Pod koniec lat 80-tych zbiegły się dwa wydarzenia: wyjałowienie gleby uprawianej w sposób niezwykle intensywny od lat 70-tych oraz upadek bloku wschodniego, który odciął kraj od dostaw taniego paliwa i nawozów sztucznych kupowanych do tej pory głównie w Związku Radzieckim (ZSRR). Oba te czynniki spowodowały zapaść produkcji rolnej na początku lat 90-tych. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wywołały one najtragiczniejszą w historii Korei plagę głodu w latach 1994-1998. Priorytet w scentralizowanych dostawach żywności w tym czasie miały wojsko i członkowie partii oraz mieszkańcy stolicy. Szacuje się, że z głodu zmarło wówczas około 2 mln osób.

Korea Północna posiada znaczne zasoby surowców mineralnych. Zajmuje 18-te miejsce na świecie pod względem produkcji żelaza i cynku, 22-gie miejsce pod względem posiadanych złóż węgla oraz jest 15-tym producentem fluorytu i  jest 12-tym co do wielkości producentem soli i miedzi w Azji. Inne duże surowce naturalne używane w produkcji to m.in. grafit, wolfram, złoto, ołów, magnezyt oraz piryty. Najważniejszą przyczyną stagnacji gospodarki KRLD jest wszechobecny terror polityczny. Seria katastrof ekologicznych, korupcja, a także upadek bloku socjalistycznego w Europie Centralnej i Wschodniej, pogorszyły i tak złą sytuację kraju. Duży wpływ na zapaść gospodarki KRLD ma również ciągłe zagrożenie militarne ze strony wrogo nastawionych do niej Korei Płd. oraz jej militarnego sojusznika USA. Gospodarka musi być podporządkowana produkcji zbrojeniowej aby zapobiec militarnej agresji ze strony wyżej wymienionych krajów, tak jak to miało miejsce w innych rejonach świata, gdzie Stany Zjednoczone napadały na niepodległe kraje pod byle pretekstem. Z tych powodów w Korei Północnej mocno rozwijany jest przemysł zbrojeniowy. KRLD sprzedaje za granicę broń i elementy systemów rakietowych.

Informacje

Dane podstawowe:

 • Język urzędowy: koreański
 • Stolica: Pjongjang (Phenian)
 • Ustrój polityczny: autorytarna republika socjalistyczna, quasi monarchia
 • Głowa państwa: przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD Kim Yong Nam
 • Powierzchnia: 120 540 km²  (99. miejsce na świecie)
 • Liczba ludności: 24 720 000 (50. miejsce na świecie)
 • Jednostka monetarna: Won północnokoreański

Partie polityczne:

 • Partia Pracy Korei - socjalistyczna (dżudze)
 • Koreańska Partia Socjaldemokratyczna - socjaldemokratyczna
 • Czundoistyczna Partia Czongu

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:

Armia:

Koreańska Armia Ludowa powołana 9 lutego 1948 roku przez Kim Ir Sena liczy 1 106 000 żołnierzy i stanowi 4-tą co do wielkości armię świata. Służba wojskowa jest obowiązkowa od 17 roku życia (obowiązuje pobór powszechny obejmujący ogół mężczyzn i większość kobiet) i trwa od 3 do 5 lat dla mężczyzn (nieco krócej dla kobiet w zależności od rodzaju wojsk). Armia posiada w swoim arsenale broń masowego rażenia (atomową, biologiczną i chemiczną) oraz środki do jej przenoszenia. Największym atutem KAL są siły specjalne (komandosi) w liczbie 180 tysięcy. Stawiają one Koreę Północną na trzecim miejscu pod względem liczebności oddziałów specjalnych wśród wszystkich armii na świecie.
800px-NKAF Flag

Flaga Sił Powietrznych Koreańskiej Armii Ludowej (KAL)

Sprzęt i uzbrojenie wojska Korei Północnej:

Biografie:

 • Kim Ir Sen
 • Kim Dzong Il
 • Kim Dzong Un

Galeria:

Michał Iljin (dyskusja) 18:07, lip 28, 2013 (UTC)IljinM.