FANDOM


Agent Purple (mieszanka fioletowa) - kodowa nazwa silnego herbicydu i defoliantu używanego przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych w czasie wojny wietnamskiej. Był to jeden z tak zwanych "tęczowych herbicydów", do których zaliczano także niesławną "mieszankę pomarańczową" (Agent Orange).

Mieszanka fioletowa jest chemicznie podobna do mieszanki pomarańczowej, składającej się z herbicydów 2,4-D i 2,4,5-T. W późniejszym okresie stwierdzono, że mieszanki pomarańczowa i fioletowa były skażone różną ilością tetrachlorodibenzodioksyny (TCDD), która jest substancją toksyczną i zalegającą. Skażenie to było efektem ubocznym procesu produkcyjnego 2,4,5-T. Agent Purple zawiera ponad trzy razy więcej dioksyn niż Agent Orange - 45 ppm, podczas gdy Agent Orange tylko 13 ppm.

Agent Purple użyty był tylko w najwcześniejszym stadium programu oprysków, w latach 1962-1964. Ogólnie użyta była tylko niewielka ilość substancji.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki